Reklam & filminspelning

Vi kan ta hjälpa till att ta fram produkter och skapa unika miljöer för för filminspelningar och reklamkampanjer.

Skylt i frigolit från tryckeri i Uppsala

Produkter till filminspelning & reklam

Vi får ofta uppdrag att hjälpa scenografer att tillverka produkter som kanske inte finns i verkligheten eller som behöver ett nytt budskap. Ibland blir uppdraget att skapa nya miljöer temporärt i inspelningssyfte. Vi tycker att den här typen av uppdrag är väldigt roliga och det verkar våra kunder märka.

Kontakta oss om du vill veta mer.